Publicerad 29/04/2021
Uppdaterad 25/03/2024

Matematik Prioriterings Regler

Matematiska grundregler och begrepp.

    Video - Nej
    Lästid 2 minuter
    Nivå Grundläggande

  Prioriteringslagar

  Matematikens prioriteringslagar, även kända som räkneordningen, är grundläggande principer som anger i vilken ordning olika räkneoperationer ska utföras i ett matematiskt uttryck för att säkerställa att resultatet blir korrekt och enhetligt. Dessa lagar är avgörande för att förstå och lösa matematiska problem korrekt.

  Prioriteringslagarna består huvudsakligen av följande regler, listade i ordningen från högst till lägst prioritet:

  Prioriteringsordning

  1Paranteser
  Utför alltid beräkningar inom parenteser först. Detta gäller även för parenteser inuti andra parenteser (nästlade parenteser).
  2Potenser och Rötter
  Efter att ha löst uttryck inom parenteser, fortsätt med potenser och rötter.
  3Multiplikation och Division
  Dessa operationer har samma prioritet och utförs från vänster till höger i uttrycket, efter potenser och rötter men före addition och subtraktion.
  4Addition och Subtraktion
  Precis som med multiplikation och division utförs dessa operationer från vänster till höger och har lägst prioritet i räkneordningen.

  Exempel

  (2x3)² + 2x5

  • Parantesen först 2x3=6, vilket ger 6²+2×5=
  • Sedan Potensen 6²=36, vilket ger 36+2×5=
  • Det finns ingen division i ekvationen vilket leder oss till multiplikationen 2×5=10, vilket ger 36+10=
  • Till sist kommer additionen 36+10=46

  Exempel 2

  3+(2×4²1)

  • Beräkning i parantes först och dess exponent 4²=16, vilket ger 3+(2x16-1)
  • Vi fortsätter i parantesen med multiplikation 2x16=32, vilket ger 3+(32-1)
  • Slutligen beräknar vi 32-1=31, vilket ger uttrycket 3+31=34


  Video – Nej
  Lästid 2 minuter
  Nivå Grundläggande

  Matematik Regler

  Matematikens prioriteringsregler och lagar

  Matematiken följer vissa lagar och regler. För att kunna lösa en ekvation eller beräkning krävs det att man följer dessa regler.

  Repetera eller lär dig prioriteringsreglerna och dom andra grundläggande lagarna och begreppen.

  Prioriteringsregler

  Prioriteringsregler

  1. Paranteser
  2. Potenser
  3. Division och Multiplikation
  4. Addition och Subtraktion

  Exempel

  (2+3)² + 2×5=

  • Parantesen först 2 + 3=5 vilket ger 5² + 2×5=
  • Sedan Potensen 5²=25 Vilket ger 25+2×5=
  • Det finns ingen division i ekvationen vilket leder oss till multiplikationen 2×5=10 Vilket ger 25+10=
  • Till sist kommer additionen 25+10=35

  Bråktal

  Addition och Subtraktion

  Vi söker samma nämnare. 

  Målet är att hitta minsta gemensamma nämnare.

  Exempel

  2/3+5/2=

  Vi förlänger (2×2)/(3×2)+(5×3)/(2×3)=

  Nu har vi talet 6 som nämnare 4/6+15/6=

  Vi adderar täljaren (4+15)/6=

  =19/6

  Multiplikation

  Täljare och Nämnare Multipliceras med varandra.

  Exempel

  2/3×5/2=

  Vi multplicerar täljare och nämnare var för sig 

  =(2×5)/(3×2)=

  =10/6=5/3

  Division

  Vi inverterar

  Exempel

  (2/3)/(5/2)=

  Vi inverterar det nedre bråket, dvs 5/2 blir 2/5

  =(2/3)/(2/5)=

  Nu multiplicerar vi bråken, täljare och nämnare var för sig

  =(2/3)x(2/5)=

  =(2×2)/(3×5)=4/15

  Algebra

  Algebra

  gör alltid samma sak i Vänster led och högerled.

  Exempel

  Bryt ut q

  F=k x (yq)/(r)=

  =Fr=kyq=

  =q=(Fr)/(ky)

  Andragradsekvationer

  Pq formeln

  x²+px+q=0

  x=-(p/2)±√(p/2)²-q

  Exempel

  2x²+5x-4=0

  x²+(5x/2)-4/2=0

  x=-(5/2/2)±√(5/2/2)²-(-4/2)

  x=-(5/4)±√(25/16)+2

  x1=0.64

  x2=-3,14

  Värdesiffror

  Värdesiffror

  Utgå ifrån antal värdesiffror i uppgiften eller ekvationen.

  Exempel

  0,00346 ⇒ 3 stycken

  3467 ⇒ 4 stycken

  3467,00 ⇒ 6 stycken

  346700 ⇒ 4-6 stycken ifall det är avrundat.

  Potenslagar

  Potenslagar

  Exempel

  Källor

  Chalmers
  Matteboken

  Matematik Prioriterings Regler
  Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta. Data Protection Policy.
  Read more